Home Lập trình Bài tập chuỗi ký tự trong c
bài tập chuỗi, đệ quy, cấu trúc

Bài tập chuỗi ký tự trong c

by Văn Tân
28 views
Thời gian đọc: < 1 minute

BÀI TẬP CHUỖI KÝ TỰ TRONG C,

bài tập chuỗi, đệ quy, cấu trúc

Phần 1: Chuỗi (4. Điểm)
Viết chương trình thực hiện các công việc sau:
a. Nhập vào hai chuỗi S1 là họ và chuỗi S là tên của sinh viên.
b. Tách chuỗi S thành 2 chuỗi S1 chứa các ký tự ở vị trí lẻ, S2 chứa các ký tự ở vị
trí chẳn.
Vi dụ: S = “nguyen van teo”
S1= “nue a e”
S2= “gynvnvnto”
c. Chuẩn hóa chuổi S thành ký tự hoa.
d. Nhập vào hai sâu S1 v S2 n ư t chứa họ và tên In ra n hình chuỗi ghép họ
và tên (VD: S1=” Nguyen Chau”; S2=” Anh” ->
 Nguyen Chau Anh ).
e. Đếm xem sâu vừa ghép có bao nhiêu ký tự trừ ký tự trắng
f. Đếm xem sâu có bao nhiêu từ
g. Đổi sâu vừa ghép thành chữ HOA
…………………… ……………… ……..

Phần 2: Đệ Quy

Phần 3: Cấu Trúc

TẢI FILE BÀI TẬP CHUỖI – ĐỆ QUY – CẤU TRÚC

👉 TẢI VỀ FILE BÀI TẬP

4.5/5 - (2 bình chọn)

Bạn cũng có thể thích

Contact Me on Zalo