Bảng giá Content Marketing

Độ dài nội dung1 -> 10 bài20 -> 30 bài30 -> 50 bài
500 Từ 55.000 VND50.000 VND45.000 VND
700 Từ85.000 VND70.000 VND65.000 VND
1.000 Từ105.000 VND95.000 VND90.000 VND
1.500 Từ120.000 VND110.000 VND100.000 VND
2.000 Từ200.000 VND190.000 VND180.000 VND

✔ Unique > 92% Đo bằng công cụ Plagiarisma

✔ Có tối ưu hóa các yếu tố SEO, đặc biệt là mật độ từ khóa chính, từ khóa phụ

Webgle
Logo