php

GIẢI THÍCH VỀ PHP

PHP (“Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.

Tập tin PHP chứa gì?

  • PHP có thể chứa text, HTML, CSS, JavaScript, và mã PHP.
  • Mã PHP được thực thi phía Server, sau đó trả kết quả về cho trình duyệt(Browser) dạng HTML.
  • Phần mở rộng tập tin PHP dạng .php.
Contact Me on Zalo